Byholms Örtagård - Om Grönsaker, Kryddor och Medicinalväxter


Asparagus officinalis - Sparris, Parsa

Gammal välbeprövad sort som klarar vår vinter bra och ger skörd i åtminstone 15 år. Dela plantorna i krukan och plantera med 10cm mellanrum med 30cm mellan raderna. Gödsla rikligt med t.ex stallgödsel eller annat kväverikt gödningsmedel.

Nästa vår flyttas plantorna till sin slutliga växtplats där de planteras i 10-15cm djupa fåror som gödslas rikligt med stallgödsel. Dessa fylls sedan med mulljord på hösten så att rötterna skyddas mot vinterkylan. Efter två till tre års tillväxt kan man börja skörda.

Sparris är en kalkälskande växt som gärna växer i en jord med pH 7,5 så se till att kalka odlingsbädden ordentligt. Kalium och kväve är de viktigaste näringsämnena för sparris och tång är utmärkt som extragödsel då sparris ursprungligen är en strandväxt.

Parsa

Vanha luotettava lajike joka talvehtii hyvin suomessa ja antaa satoa ainakin 15 vuotta. Jakaa taimet ruukussa ja istuta 10cm välein, 30cm riviväli. Käytä typpipitoinen lannoite kuten kanankakka tai hevosenlanta.

Ensi keväänä taimet muutetaan lopulliseen kasvupaikkaan ja istutetaan 10-15cm syvyisten vakojen pohjalle. Vaot täytetään mullalla saman vuoden syksyllä niin että juuret ei vaurioituisi talven aikana. Kahden tai kolmen vuoden jälkeen sadonkorjuu voi alkaa.

Parsa vaatii kalkkipitoinen maa missä pH on 7,5 niin kalkita riittävästi ennen istutusta. Typpi ja kali on parsan tärkeintä ravintoaineita ja levälannoite sopii parsalle hyvin koska se on alkuperäisin rantakasvi.

Byholms Örtagård - Om Grönsaker, Kryddor och Medicinalväxter
Copyright (C) 2004-2017 Byholms Örtagård